Klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie nabízí široké spektrum služeb pro diagnostiku a léčbu různých poruch komunikace pro klienty všech věkových skupin. Tyto služby se přizpůsobují individuálním potřebám každého klienta s cílem zlepšit jeho komunikační schopnosti a kvalitu života.

Jedná se zejména o:

 • diagnostiku poruch
 • individuální terapii
 • poradenství a podporu
 • práci s různými věkovými skupinami
 • využití specifických terapeutických technik
 • spolupráci s dalšími odborníky

pro koho?

Pro děti

 • potíže při příjmu potravy
 • rozštěpové vady
 • sluchové vady a kochleární implantace
 • neurovývojové poruchy (opožďování vývoje jazyka a sociální komunikace,
  vývojová dysfázie, potíže s výslovností, neplynulost, autismus)
 • genetické syndromy
 • dětská mozková obrna
 • mutismus
 • hlasové a sluchové poruchy
 • stavy po úrazech, onemocněních

 

Pro dospělé

 • obtíže ve výslovnosti
 • obtíže s řečí, jazykem nebo polykáním po CMP, onemocněních nebo úrazech
 • poruchy plynulosti řeči
 • hlasové a sluchové poruchy
 • poruchy kognitivních funkcí