Nabídka, která pomůže každému

Trénujte logopedii s dětmi úspěšně!

1

Logopedie pro děti

Do 3 let

 • potíže při příjmu potravy
 • rozštěpové vady
 • sluchové vady a kochleární implantace
 • neurovývojové poruchy (opožďování vývoje jazyka a sociální komunikace)
 • genetické syndromy

 

(varovné symptomy: obtíže při příjmu potravy, výrazné slinění, nepoužívá gesta, nekontaktuje očima, nehraje si nebo si hraje zvláštně, nereaguje na jméno či instrukci, reaguje dráždivě na smyslové podněty)

3 – 6 let

 • neurovývojové poruchy (vývojová dysfázie, autismus, potíže s výslovností, neplynulost..)
 • genetické syndromy
 • dětská mozková obrna
 • mutismus

 

(varovné symptomy: nemluví, nespojuje slova, má vlastní řeč, nereaguje na instrukce, neopakuje, netvoří věty, nemluví gramaticky správně, nesprávně vyslovuje, nemluví plynule, má chraptivý hlas, mluví „nosem“, nemluví v konkrétní sociální situaci, má oslabenou krátkodobou paměť, je motoricky neobratné..)

6 – 18 let

 • neurovývojové poruchy (vývojová dysfázie, autismus, potíže s výslovností, neplynulost..)
 • hlasové a sluchové poruchy
 • genetické syndromy
 • stavy po úrazech, onemocněních

2

Logopedie pro dospělé

 • obtíže ve výslovnosti
 • obtíže s řečí, jazykem nebo polykáním po CMP, onemocněních nebo úrazech
 • poruchy plynulosti řeči
 • hlasové a sluchové poruchy
 • poruchy kognitivních funkcí

3

Pro nové klienty

Objednání telefonicky, OSOBNĚ NEBO emailem.

Ke vstupnímu logopedickému vyšetření potřebujete:

 

 • doporučení lékaře (pediatr, foniatr, praktický lékař, neurolog..)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • zprávy z odborných vyšetření (klinický psycholog, foniatr, PPP, SPC, neurolog..)

Ceník

Bezplatná péče pro pacienty, kteří jsou pojištěni u některé z následujících zdravotních pojišťoven: VZP (111), VOZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPMV (211)

 

 

Ze zdravotního pojištění není hrazené vypracování logopedické zprávy pro nelékařské účely (zprávy pro SPC, PPP, ZŠ, sociální služby, potvrzení pro VŠ apod.)

 

 • Vypracování logopedické zprávy            – 200 Kč
 • Logopedické vyšetření ke studiu na VŠ – 300 Kč

 

 

Samoplátci (klienti nesmluvní pojišťovny / hradící si péči sami)

 

 • Komplexní vyšetření (60 minut) – 1000 Kč
 • Logopedická terapie (45 minut) – 600 Kč
 • Logopedická terapie (30 minut) – 400 Kč

Ordinační a provozní doba

Pondělí

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

Úterý

8.00 - 12.00

12.30 - 16.00

Středa

8.00 - 12.00

12.30 - 16.00

Čtvrtek

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

Pátek

7.00 - 12.00

Máte zájem o pomoc v oblasti logopedie?

Kontaktujte mě!