Moje cesta k logopedii

Kdo jsem?

Pocházím z Olomouce, nyní žiji v Nákle, ale Zábřeh mi přirostl k srdci…

 

Vystudovala jsem Gymnázium a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci – jednooborová logopedie. Po studiu jsem pracovala několik let ve speciální MŠ při Rehabilitačním stacionáři v Olomouci pro děti s kombinovanými vadami a souběžně i v logopedické ambulanci v Přerově.

 

Později jsem se specializovala na logopedii a absolvovala jsem postgraduální studium ve zdravotnictví zakončené v roce 2015 atestací v oboru klinický logoped.

 

Od roku 2011 působím v logopedické ambulanci Zábřeh.

 

Od 1.1.2024 jsem se stala poskytovatelem zdravotních služeb ambulance klinické logopedie Zábřeh.

 

Absolvovala jsem řadu odborných kurzů a stáží v oboru.

 

Mám dvě dospívající děti (syna a dceru) a i několikaletou zkušenost s logopedií jako rodič..

Vždy mě zajímala práce s lidmi v oblasti komunikace a jazyka, zejména v dětském věku. Proto volba tohoto oboru
pro mé další studium byla správná a i nyní v praxi je stále naplňující.

A to zejména z důvodu:

  • Pomáhání druhým (překonávání obtíží v komunikaci a zlepšování jejich životní kvality)
  • Různorodosti práce (každý klient je jedinečný.. což udržuje práci zajímavou)
  • Rozvíjení dovedností (neustálý osobní rozvoj)
  • Radost u viditelných výsledků (pokroky klientů)
  • Spolupráce s lidmi (nejen s klienty, ale i jejich rodinami)
  • Příležitosti být součástí změny

Máte zájem o pomoc v oblasti logopedie?

Kontaktujte mě!