Klinická logopedie

Nelékařské zdravotnické povolání – diagnostikuje a léčí!

Kdo jsem?

Pocházím z Olomouce, nyní bydlím v Nákle, ale Zábřeh mi přirostl k srdci…

 

Vystudovala jsem Gymnázium v Olomouci a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci
(jednooborová logopedie). Po studiu jsem pracovala několik let ve speciální mateřské škole při rehabilitačním stacionáři v Olomouci pro děti s kombinovanými vadami.

 

Později jsem se specializovala na logopedii a absolvovala jsem postgraduální studium ve zdravotnictví zakončené v roce 2015 atestací v oboru klinický logoped.

 

Krátce jsem pracovala v soukromé ambulanci v Přerově a od roku 2011 působím v logopedické ambulanci Zábřeh.

 

Od 1.1.2024 jsem se stala poskytovatelem zdravotních služeb ambulance klinické logopedie Zábřeh.

 

Absolvovala jsem řadu odborných kurzů a stáží v oboru.

 

Mám dvě dospívající děti (syna a dceru) a několikaletou zkušenost s logopedií i jako rodič..